Bolesław „Bolek”

Zdjęcia Wizerunkowe w Plenerze

  • wykonanie sesji w plenerze 1-1,5 godziny
  • retusz , obróbka
  • przekazanie zdjęć na płycie DVD

Cena : 350 zł