Chrzciny

Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów,sprawowany na polecenie samego jego założyciela,
Jezusa Chrystusa – z Mt 28,18-20[1],
polegający na obmyciu wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26).
Według deklaracji Światowej Rady Kościołów z 1982 roku właściwie dokonany chrzest powinien obejmować:
wysłuchanie nauk Pisma Świętego dotyczących chrztu,
przyzywanie Ducha Świętego, wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary w Chrystusa i Trójcę Świętą,
wykorzystanie wody, deklarację,
że osoba ochrzczona uzyskała nową tożsamość jako syn lub córka Boga,
i – jako członek Kościoła – czuje się powołana, aby głosić Ewangelię.

  • Wykonanie zdjęć w kościele w czasie uroczystości chrztu
  • Zdjęcia grupowe , z rodzicami chrzestnymi , rodzicami , dziadkami itp. (przed ołtarzem lub kościołem)
  • Obróbka i retusz
  • Przekazanie zdjęć na płycie DVD

Cena: 350 zł

 

  • Wykonanie zdjęć w kościele w czasie uroczystości chrztu
  • Zdjęcia grupowe , z rodzicami chrzestnymi , rodzicami , dziadkami itp. (przed ołtarzem lub kościołem)
  • Obróbka i retusz
  • Przekazanie zdjęć na płycie DVD
  • Foto-Album formatu 20 x 40

Cena: 600 zł

 

 

kopiowanie i rozpowszechnianie (bez zgody autora)
zdjęć i wizerunku osób znajdujących się na stronie zabronione!!